เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  คำสั่งวิทยาลัย
  ประวัติวิทยาลัย
  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  เบอร์โทรภายใน
  อาคารสถานที่
  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
 เอกสารเผยแพร่
  อ.สุชิน ชินสีห์
  อ.นพดล ลือนาม
  อ.เนาวรัตน์ สุวรรณวงษ์
  อ.สุชาวดี อัครมนตรี
 ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา
 คู่มือสำหรับประชาชน
 แผนกวิชา
 หน่วยงานภายใน
 Administartor
  administrator
 บุคลากรวิทยาลัย
  ผู้บริหาร
  ข้าราชการครู
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างประจำ
  ครูจ้างสอนพิเศษ
  บุคลากรทางการศึกษา
 วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัย
 ระบบรักษาความปลอดภัย
 หลักสูตรภาคสมทบ
 แผนที่การเดินทาง
 สถิติ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
18821 คน.

 ข่าวประชาสัมพันธ์
(25 สิงหาคม 2558 ) - ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช. [อ่านต่อ...] 
(25 สิงหาคม 2558 ) - ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช. [อ่านต่อ...] 
(25 สิงหาคม 2558 ) - ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช. [อ่านต่อ...] 
(11 สิงหาคม 2558 ) - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558 
 ข่าวสำหรับนักเรียน / นักศึกษา
(29 มกราคม 2556 ) - ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงาน [อ่านต่อ...] 
(29 มกราคม 2556 ) - กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา (4-12 ก.พ.56) 
(10 ตุลาคม 2555 ) - ตารางเรียนหลักสูตรภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 2/2555  
(7 ตุลาคม 2555 ) - เรื่องแจ้งการเปิดภาคเรียน ของนักศึกษา ภาคสมทบรุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2555 
 ภาพกิจกรรม

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร ครูและบุคล... [อ่านต่อ...]

คณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ... [อ่านต่อ...]

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ... [อ่านต่อ...]

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2558

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริบธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐก... [อ่านต่อ...]

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558

Fix It Center อบต.วังหมี

โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ไทย ณ วิ... [อ่านต่อ...]
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 247 หมู่ 3 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000,โทรศัพท์ 044923301 โทรสาร 044923302
 Copyrigth © computer#20 2007