Press Releases

ประกาศจากทางวิทยาลัย ฯ

NameSizeHits
NameSizeHits
27/07/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 523.1 KiB102
14/07/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน166.7 KiB128
12/07/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน295.0 KiB48
30/06/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน567.9 KiB285
24/06/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน191.8 KiB95
22/06/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน568.7 KiB105
22/06/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) (Premium Course) ปีการศึกษา 2564444.6 KiB364
21/06/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน358.7 KiB119
16/06/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว201.3 KiB58
16/06/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) วันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 75 ชั่วโมง587.8 KiB458
14/06/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว342.0 KiB108
10/06/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน199.2 KiB222
09/06/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน615.4 KiB183
07/06/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว396.0 KiB235
04/06/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน1.0 MiB138

Activities within the College

 • ประชุมช่วยเหลือ น.ศ.กลุ่มเสี่ยง

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นำโดยผู้อำนวยการ สุดชาย บุตรแสนลี พร้อมคณะผู้บริหารและครู ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมปรึกษาหารือเนื่องด้วยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19 เเละกลุ่มนักศึกษาที่เป็นผู้เสี่ยงสูงให้ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา… Continue reading

 • โครงการ fix’it จิตอาสา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เปิดครัว NMPC Kitchen เดินหน้าออกหน่วย โครงการ fix’it จิตอาสา เป็นวันสุดท้าย ร่วมปรุงอาหารและน้ำสมุนไพรเป็นจำนวน 500 ชุด… Continue reading

 • พิธีหล่อเทียนเเละถวายเทียน

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นำโดยผู้อำนวยการสุดชาย บุตรแสนลี ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา เพื่อถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา… Continue reading

 • โครงการ fix’it จิตอาสา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เปิดครัว NMPC Kitchen เป็นวันที่ 2 เดินหน้าออกหน่วย โครงการ fix’it จิตอาสา ร่วมปรุงอาหารและน้ำสมุนไพรเป็นจำนวน 500 ชุด… Continue reading

 • โครงการ fix’it จิตอาสา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เปิดครัว NMPC Kitchen นำโดยผู้อำนวยการการสุดชาย บุตรแสนลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ออกหน่วยโครงการ fix’it จิตอาสา ร่วมปรุงอกไก่จิ้มแจ่วและน้ำสมุนไพร เพื่อจัดทำข้าวกล่องปรุงสุกใหม่ จำนวน 500 ชุด… Continue reading

 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก

  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางวรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมนำคณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมปฏิญาณตน และเผาทำลายยาเสพติด เพื่อรณรงค์… Continue reading

 • เเข่งขันทำอาหาร (street food)

   

  วันที่ 23 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยสารสารพัดช่างนครราชสีมาร่วมต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาและผู้เข้าแข่งขันโครงการ การประกวดทำอาหาร ( street food สร้างอาชีพ )โดยมี นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน… Continue reading

 • รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

   

  วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการสุดชาย บุตรเเสนลี มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประเมิน… Continue reading

 • นิเทศการจัด การเรียน การสอน ครูผู้สอนของแต่ละสาขาวิชา ในรูปแบบระบบออนไลน์

   

  วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการสุดชาย บุตรเเสนลี ร่วมกับคณะผู้บริหาร นิเทศการจัด การเรียน การสอน ครูผู้สอนของแต่ละสาขาวิชา ในรูปแบบระบบออนไลน์ ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ของนักเรียน นักศึกษา โดยดำเนินการต่างๆตามมาตรการหลัก DMHT-RC และ 6 มาตรการเสริม SSET-CQ

 • ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา ฯ

   

  วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการสุดชาย บุตรเเสนลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและตัวแทนครู นักเรียน ร่วมประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 /2564 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา



Fanpage College


Comments are closed.