การประชุมเตรียมความพร้อม โครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

 

238901 238895 238894 238893

17 พ.ย.58 คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประชุมเตรียมความพร้อม

เพื่อดำเนินการโครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีการศึกษา2558

และจัดสรรงบอุปกรณ์การเรียน

อ่านต่อที่นี่