กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2558

6365 6364 6363 6360

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดย วันมาฆบูชา 2559 ตรงกับวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศานา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อสืบสานพุทธศาสนา และปลูกฝั่งให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ วัดหลวงพ่อมหาธนิต ปณญาปสุโต ป.ธ.9 จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

53319 53320 53318 53317 53316 53312 53315 53314 53313

29 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  “ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ สนามกีฬาวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายในและส่งเสริมการแสดงออกในทางที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และลดปัญหาสิ่งเสพติดทุกชนิด อันจะทำให้เยาวชนมีคุณภาพต่อไป อ่านต่อที่นี่

รับการประเมินงานกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558

319467 319465 319459 319449 319448 319447 319440 319362

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้รับการประเมินกองลูกเสือ เพื่อรับรางวัลกองลูกเสือดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น ในระดับจังหวัด และเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกในระดับภาคและชาติตามลำดับต่อไป อ่านต่อที่นี่

พิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ

DSCN0826    DSCN0845  DSCN0838  DSCN0860  DSCN0862 DSCN0863  DSCN0866    DSCN0877

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายอาคม  จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 88 พรรษา ณ บริเวณรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

IMG_4937 IMG_4935 IMG_4933 IMG_4929 IMG_4966 IMG_4974 IMG_4970 IMG_5013 IMG_5034 IMG_5057 IMG_5024
วันที่ 4 ธันวาคม 2558  วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวาคม 2558  ณ ลานพิธีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
โดยมีท่านผู้อำนวยการอาคม  จันทร์นาม   เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน และในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้ทำการคัดเลือก "พ่อดีเด่น" ในแต่ละแผนกวิชาเพื่อเป็นตัวแทน
ให้นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของบิดา และมุ่งมั่นทำคุณความความดีตอบแทน ครอบครัว ไปจนถึงสังคม และโลกต่อไป  อ่านต่อที่นี่