การฝึกอบรม 108 อาชีพร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย งานเทศกาลขนมจีนประโดก

61303      IMG_4907      61930 61928 61927 61926 61925 61924 61887 IMG_4913

วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2558  วิทยาลัยสารพัดช่างนคราชสีมา ได้เข้าร่วมจัดการฝึกอบรม 108 อาชีพร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย งานเทศกาลขนมจีนประโดก โคราช ครั้งที่ 8 ตอน ” ธ สถิตในใจทั่งหล้า ปวงประชาน้อมใจภักดิ์ ร่วมอนุรักษ์ขนมจีนประโดก” ประจำปี 2558 อ่านต่อที่นี่