กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม

12186015_958507444215410_1819874785_o 12185994_958507680882053_642586724_o 12185770_958507587548729_2021411329_o 12185623_958507664215388_1294021209_o 12185599_958507550882066_53376098_o 12177254_958507514215403_753562155_o 12177208_958507560882065_908639088_o

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม 

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

อ่านต่อที่นี่