พิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ

DSCN0826    DSCN0845  DSCN0838  DSCN0860  DSCN0862 DSCN0863  DSCN0866    DSCN0877

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายอาคม  จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 88 พรรษา ณ บริเวณรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

IMG_4937 IMG_4935 IMG_4933 IMG_4929 IMG_4966 IMG_4974 IMG_4970 IMG_5013 IMG_5034 IMG_5057 IMG_5024
วันที่ 4 ธันวาคม 2558  วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวาคม 2558  ณ ลานพิธีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
โดยมีท่านผู้อำนวยการอาคม  จันทร์นาม   เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน และในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้ทำการคัดเลือก "พ่อดีเด่น" ในแต่ละแผนกวิชาเพื่อเป็นตัวแทน
ให้นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของบิดา และมุ่งมั่นทำคุณความความดีตอบแทน ครอบครัว ไปจนถึงสังคม และโลกต่อไป  อ่านต่อที่นี่