การประชุมภาคี 4 ฝ่าย

12205000_969191036460643_469006900_n 12202424_969191113127302_2083081568_n 12202216_969191119793968_594200589_n 12200767_969191086460638_1488579818_n

การประชุมภาคี 4 ฝ่าย 

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา