การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

IMG_3867 IMG_3861 IMG_3859 IMG_3858 IMG_3853_resize

 วันที่ 19 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหาร

นำโดย ผู้อำนวยการฯ อาคม จันทร์นาม

เป็นประธานในพิธีเปิด การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

รุ่นที่ 3 (126) รุ่นที่ 4 (127) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

อ่านต่อที่นี่