ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

IMG_4094 IMG_4090 IMG_4056 IMG_4031 IMG_4017 IMG_4014 IMG_4003 IMG_3986

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อที่นี่