พิธีมอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุซุปเปอร์คอมมอนเรล พร้อมสื่อการเรียนการสอน

IMG_4238  IMG_4271  IMG_4285 IMG_4276  IMG_4308  IMG_4334  IMG_4332  IMG_4342  IMG_4373  IMG_4351  IMG_4348  IMG_4347  IMG_4345  IMG_4383 IMG_4384
วันที่ 10-11 พย. 58 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มอิซูซุ บ.ตรีเพชรอิซูซุ 
จัดพิธีมอบ เครื่องยนต์อิซูซุ ซุปเปอร์คอมมอลเรล และอบรมการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนเครื่องยนต์ดังกล่าว
ให้กับผู้บริหาร และครูของสถานศึกษาสังกัด สอศ. 8 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น,
 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน, วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ,วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย, วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง, 
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ,วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง และ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่