บุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

Comments are closed.