การมีส่วนร่วม

วิทยาลัย ฯ โดยนายศิริพงษ์ คุณากรพันธุ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ประชุมและทำความเข้าใจ มาตรการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมขยายผลทุกภาคส่วนในวิทยาลัย ฯ

Comments are closed.