งานแนะแนว

ขอประชาสัมพันธ์ถึง นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.2 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ที่สนใจสมัครขอรับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะ 2 (ปีการศึกษา 2564) สามารถมาติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564นี้เท่านั้นนะคะ
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ค่ะ***กรุณาศึกษารายละเอียดโครงการ วิธีการกรอกใบสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครให้ชัดเจนก่อนทำการสมัครขอรับทุนการศึกษา***

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1WePl3eHlItK1E9P_zAzyXX9gEJGQrfOS?usp=sharing

ส่งใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctIFx10Tw6HIeBE629-FJaJwwwY7SlSpNY0oj7Xr7b4e8sLw/viewform

 

>>> facebook-งานแนะแนว
>>> แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 
 

Comments are closed.