การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน (ดนตรีและเพลง) สถานศึกษาสังกัด สอศ.ทั้งรัฐบาล และเอกชน ประจำปีการศึกษา 2561

 

ใบสมัคร

611029-ใบสมัครดนตรีไทย-อศจ.นม.2561.pdf (39 downloads)
611029-ใบสมัครประกวดร้องเพลง-ระดับอศจ.นม.2561.pdf (24 downloads)
611029-ใบสมัครวงดนตรีโฟล์คซอง-ใบให้คะแนน-ระดั.pdf (41 downloads)
611029-ใบสมัครวงดนตรีสากลคนพันธ์อา-ใบให้คะแนน.pdf (26 downloads)

 เกณฑ์การแแข่งขัน

เกณฑ์การแแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งคนพัน-R.pdf (38 downloads)
เกณฑ์การแแข่งขันร้องเพลงไทยสากลคนพันธ์-R-.pdf (20 downloads)
เกณฑ์การแแข่งขันร้องเพลงสากลคนพันธ์-R-ปี-60-6.pdf (20 downloads)
เกณฑ์การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์อา-ป.pdf (36 downloads)
เกณฑ์การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์อา-ปี-60-61.pdf (18 downloads)
เกณฑ์ประกวดดนตรีไทยคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (37 downloads)

 

กำหนดการแข่งขัน

611029-กำหนดการแข่งขันทักษะดนตรีและเพลง-ระดับ-อศจ.pdf (53 downloads)

สรุปผล-ประกาศผล

ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ชาย-อศ.จ.นม.61-1.pdf (24 downloads)
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-หญิง-อศ.จ.นม.61.pdf (13 downloads)
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง-ชาย-อศ.จ.นม.61.pdf (24 downloads)
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง-หญิง-อศ.จ.นม.61.pdf (27 downloads)
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงสากล-ชาย-อศ.จ.นม.61.pdf (33 downloads)
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงสากล-หญิง-อศ.จ.นม.61.pdf (21 downloads)

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน (ดนตรีและเพลง) สถานศึกษาสังกัด สอศ. ประจำปีการศึกษา 2560

Comments are closed.