คลังภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ

124 views

101160อบรมวิจัยในชั้นเรียน G
101160อบรมวิจัยในชั้นเรียน G
031160-ประเมินองค์การ G
031160-สืบสานฯลอยกระทง G
161060 ปฐมนิเทศ นศ ระยะสั้น G
280960 100 ปี ธงไตรรงค์ G
270960 มุทิตาจิต G
270960 student care G
150960 โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำ G
120960 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
060960จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ทำแผนฝึกอาชีพ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

>>>กลับหน้าหลัก

Comments are closed.