อ.สุรพล นามเสนา

สื่อการสอนทฤษฎีดนตรี อ.สุรพล

https://www.youtube.com/results?search_query=mrsaxkorat
ลิ้งค์ วีดีโอสอนกลองที่น่าสนใจ

https://www.youtube.com/watch?v=et9hU7QMDYU

https://www.youtube.com/watch?v=SmE7A12RHQs

https://www.youtube.com/watch?v=0Krnkf865SI

 สื่อการสอนทฤษฎีดนตรี-ครูสุรพล

 

Comments are closed.