โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน(ออนไลน์)

นที่ 28 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา NMPC-ONE TEAM โดย ผู้อำนวยการ สุดชาย บุตรเเสนลี ประธานเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน(ออนไลน์) ด้วย Google classroom ให้กับคณะผู้บริหาร ครู เพื่อพัฒนา เติมเต็ม องค์ความรู้ การผลิตสื่อ และการจัดเรียน การสอนของคณะครู… ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ซึ่งครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการหลัก DMHT-RC และ 6 มาตรการเสริม SSET-CQ

Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *