การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

31 views

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 วิทยาลัย ฯ จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีผู้อำนวยการสุดชาย  บุตรแสนลี   เป็นประธานพิธีการเปิดการประชุม โอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการ ฯ …ได้นำท่าน ดร.รัตนะ วรบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 นครราชสีมา ท่านคมกฤษ  เเสงจันทร์  ผู้อำนวยการสถานพินิจละคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ท่านฐิติรัตน์  พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมา คุณครูทวีทรัพย์  ธนาธรศิริยุทธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะของแผนกวิชาต่าง ๆ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

คลังภาพการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *