กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและขับขี่ปลอดภัย

13 พฤศจิกายน 2558 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “อบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและขับขี่ปลอดภัย” ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
ได้มีโอกาสเรียนรู้การพัฒนาตนเอง เตรียมตัวก้าว เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ และเรียนรู้ ถึงวิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัยในการบังคับ ควบ
คุม รถจักรยานยนต์ และรณรงค์ให้เลิกพฤติกรรมเสี่ยงใน การขับขี่แข่งขันบนถนนสาธารณะ โดย นายวิทยา  สุทธิพันธ์ รองผู้อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย สารพัดช่างนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียน นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนมาก  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *