การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ การวิพากษ์ผลงาน ปี 2558

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดการประกวดสิ่ง
              ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ การวิพากษ์ผลงานขึ้น
เป็นการจัดทำเพื่อส่งเข้าประกวดในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายหลัก
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเป็นโครงการความร่วมมือกับ ภาคเอกชน  โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์โดยอาศัยความรู้   
ทางด้านวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมและประเทศชาติ
Tagged , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *