ศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาบริเวณถนนมิตรภาพนครราชสีมา-หนองคาย

พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ให้เกียรติตีฆ้อง… Continue reading

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายป… Continue reading