โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำส่วนราชการ และฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 11 หลักสูตร

36 views

photo- (212) photo- (209) photo- (193) photo- (185) photo- (173) photo- (128) photo- (106) photo- (94) photo- (80) photo- (65) photo- (63) photo- (59) photo- (44) photo- (41) photo- (16) photo- (6) photo- (2)

ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัย ฯ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ อ่านต่อที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560”

14 views

IMG_6917 IMG_6936 IMG_6948 IMG_6951 IMG_6952 IMG_6954 IMG_6957 IMG_6964 IMG_6993 IMG_7029

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัย ฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียนของ อ่านต่อที่นี่

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

41 views

IMG_6794 IMG_6821 IMG_6832 IMG_6835 IMG_6884 IMG_6900 IMG_6908 IMG_6910

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ “การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิก อ่านต่อที่นี่

สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง

78 views

IMG_6679 IMG_6738 IMG_6743 IMG_6744 IMG_6751 IMG_6768 IMG_6775 S__19742741

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัย ฯ โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง” ทั้งนี้ อ่านต่อที่นี่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น

188 views

IMG_6387 IMG_6388 IMG_6398 IMG_6411 IMG_6423 IMG_6431 IMG_6436 IMG_6438 IMG_6440 IMG_6444 IMG_6446

วันที่ 16   ตุลาคม   2560   วิทยาลัยฯ   ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียน…. อ่านต่อที่นี่