โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

534952 534953 534955 534956 534957

วันที่ 15 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมกับ สพป.เขต3 นครราชสีมา (โดยการนำของ ผอ.สพป.เขต3 พร้อมด้วยครูแนะแนวฯ) จัด”โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำ” ให้นักเรียน ชั้น ม.3 โรงเรียนขยาย….. อ่านต่อที่นี่

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

IMG_5518 IMG_5524 IMG_5570 IMG_5575 IMG_5580 IMG_5607 IMG_5617 IMG_5632 IMG_5653 IMG_5662

วันที่ 12 กันยายน 2560 วิทยาลัยฯ นำโดย นาย อาคม จันทร์นาม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ ดร.สำราญ หงษ์กลาง ประธานอศจ.นครราชสีมา ตลอดจน คณะผู้บริหาร ครู…… อ่านต่อที่นี่

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

IMG_5418 IMG_5415 IMG_5409 IMG_5404 IMG_5402 IMG_5400 IMG_5393 IMG_5382 IMG_5378 IMG_5369 IMG_5364 IMG_5349 IMG_5340 IMG_5327 IMG_5305-2 IMG_5297-2 IMG_5273-2 IMG_5252-2 IMG_5214-2 IMG_5197-2

วันที่ 6 กันยายน 2560 วิทยาลัย ฯ จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะและ….. อ่านต่อที่นี่

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับ การจัดทำแผนการฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

IMG_5173 IMG_5169 IMG_5164 IMG_5162 IMG_5137 IMG_5132 IMG_5113 IMG_5111

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 วิทยาลัย ฯ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับ การจัดทำแผนการฝึกใน…. อ่านต่อที่นี่

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ

IMG_5109 IMG_5105 IMG_5101 IMG_5098 IMG_5062 IMG_5059 IMG_5053 IMG_5047

วันที่ 24 สิงหาคม 2560  วิทยาลัยฯ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ…. อ่านต่อที่นี่