วันสถาปนาวิทยาลัยฯและพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560

IMG_2631 IMG_2656 IMG_2748 IMG_2757 IMG_2787 IMG_2819 IMG_2837 IMG_2853 IMG_2861 IMG_2862 IMG_2864 IMG_2867 IMG_2868 IMG_2869 IMG_2870 IMG_2871 IMG_2873 IMG_2874 IMG_2883 IMG_2884 IMG_2889 IMG_2899 P_20170615_112254 IMG_2921

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดงานวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและปลูกฝังจิตสำนึกความกตัญญูกตเวที ที่มีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชาความรู้ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.1

IMG_2440 IMG_2373 IMG_2088 IMG_2069 IMG_1974 IMG_1966 IMG_1963 IMG_1955 IMG_1953 IMG_1936 IMG_1928

วันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานจัดการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.1 ณ วัดยองแยง ตำบอลหนองระเวียง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา

อ่านต่อที่นี่

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2560

IMG_1735 IMG_1721 IMG_1537 IMG_1530 IMG_1489 IMG_1475 IMG_1474 IMG_1462 IMG_1454 IMG_1453 IMG_1437 IMG_1426

วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานจัดการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.1 ณ วัดยองแยง ตำบอลหนองระเวียง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

โครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่และประกวดเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

IMG_1378   IMG_1382   IMG_1384   IMG_1386   IMG_1389   IMG_1390   IMG_1396   IMG_1393   IMG_1391   IMG_1401   IMG_14051 IMG_14081 IMG_1409

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่และประกวดเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560   ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1-2 ประจำปีการศคกษา 2560

IMG_1352 IMG_1348 IMG_1345 IMG_1344 IMG_1343 IMG_1342 IMG_1340 IMG_1339 IMG_1336 IMG_1331 IMG_1329 IMG_1328 IMG_1322 IMG_1320 IMG_1316 IMG_1314 IMG_1313 IMG_1311 IMG_1305 IMG_1304

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1-2 ประจำปีการศคกษา 2560 รอบเช้า-บ่าย-ค่ำ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่