กิจกรรมการขับเคลื่อนชมรม Startup Club ในสถานศึกษา

55 views

IMG_0107 IMG_0094 IMG_0099 IMG_0118 IMG_0127 IMG_0177 IMG_0198 IMG_0209 IMG_0248 IMG_0271 IMG_0282 IMG_0298 IMG_0321 IMG_0335

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัย ฯ ได้จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนชมรม Startup Club ในสถานศึกษา โครงการหารายได้ระหว่างเรียน สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของ อ่านต่อที่นี่

ประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

18 views

IMG_9903 IMG_9904 IMG_9913 IMG_9917 IMG_9919 IMG_9923 IMG_0026 IMG_0007

วันที่ 31 มกราคม 2561 วิทยาลัย ฯ รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ทั้งนี้กองลูกเสือวิสามัญ อ่านต่อที่นี่

การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

183 views

IMG_9222 IMG_9224 IMG_9281 IMG_9292 IMG_9312 IMG_9378 IMG_9382 IMG_9399 IMG_9420 IMG_9464 IMG_9472 IMG_9483 IMG_9514 IMG_9530 IMG_9556 IMG_9682 IMG_9686

วันที่ 26 มกราคม 2561 วิทยาลัย ฯ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายในและส่งเสริมการแสดงออกในทางที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง อ่านต่อที่นี่

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561

59 views

IMG_8545 IMG_8567 IMG_8575 IMG_8581 IMG_8583 IMG_8595 IMG_8598 IMG_8623 IMG_8629 IMG_8727 IMG_8746 IMG_8749

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 วิทยาลัย ฯ ได้จัดพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี นายกฤษณธร เลิศสำโรง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี โดยมี ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ กล่าวรายงาน อ่านต่อที่นี่

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2561

81 views

IMG_8445 IMG_8446 IMG_8452 IMG_8454 IMG_8466 IMG_8475 IMG_8478 IMG_8493 IMG_8494 IMG_8496 IMG_8497 IMG_8499 IMG_8531

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 วิทยาลัย ฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยมี ว่าที่พันตรี ดร. วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน อ่านต่อที่นี่