กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด ตอบปัญหาวิชาการ และประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับพระคุณแม่

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัย ฯ ได้จัดกิจกรรมวัน… Continue reading

โครงการ ฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 7 – 9  สิงหาคม 2562 วิทยาลัย ฯ… Continue reading