พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 วิทยาลัย ฯ นำโดยว่าที่พันตรี… Continue reading