ยี่ยมเพื่อให้กำลังใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลังจากที่เข้ารับการกักตัวสถานกักตัว (State Quarantine) 2

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการ สุดชาย บุตรเเสน… Continue reading

เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลังจากที่เข้ารับการกักตัวสถานกักตัว (State Quarantine)

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีม… Continue reading

พิธีรดน้ำศพและพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อร่วมไว้อาลัย นางอิสรา โชรัมย์ ครูชำนาญการ เเผนก วิชาสามัญสัมพันธ์ ด้วยรักเเละอาลัยยิ่ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีม… Continue reading