ผู้อำนวยการ สุดชาย บุตรแสนลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัย ฯ โดยท่านผู้อำนว… Continue reading