พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center Thailand ๔.๐ )

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัย ฯ นำโดยนายประยูร ป… Continue reading

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วิทยาลัย ฯ โดยนายประยูร ป้อ… Continue reading