กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ช่างเชื่อมโลหะ,การบัญชี,การดนตรี ระดับ ปวช.1)

ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 วิทยาลัย ฯ โดยนา… Continue reading