โครงการ ฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 7 – 9  สิงหาคม 2562 วิทยาลัย ฯ… Continue reading

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 วิทยาลัย ฯ ได้จัดพิธีเฉลิมพร… Continue reading

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัย ฯ โดยคณะผู้บร… Continue reading