ทำบุญตักบาตร น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยฯ โดยคณะผู้บริหาร ค… Continue reading

พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัย ฯ  โดยนายศิริพงษ์ … Continue reading