ข่าวประชาสัมพันธ์

21256  15166      15165      15164      S__54894640             2016-03-15_15-34-06                      400x300


ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งวิทยาลัยฯ
 • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560สิงหาคม 15, 2017 4:53 pm 8 MB 7
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนสิงหาคม 9, 2017 5:22 pm 3 MB 63
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวสิงหาคม 8, 2017 6:52 pm 366 KB 36
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560สิงหาคม 4, 2017 5:06 pm 759 KB 31
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนกรกฎาคม 26, 2017 2:06 pm 2 MB 92
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560กรกฎาคม 17, 2017 8:58 am 2 MB 17
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560มิถุนายน 16, 2017 2:16 pm 2 MB 53
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560พฤษภาคม 19, 2017 2:47 pm 316 KB 119
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560พฤษภาคม 17, 2017 1:17 pm 53 KB 101
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560พฤษภาคม 15, 2017 4:54 pm 2 MB 65
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 634
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560 (ฉบับที่2)พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 426
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลังพฤษภาคม 8, 2017 3:09 pm 2 MB 209
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2560เมษายน 27, 2017 9:39 am 390 KB 126
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2560เมษายน 25, 2017 11:33 am 776 KB 89
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการเมษายน 12, 2017 2:18 pm 96 KB 184
pdf เผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560เมษายน 11, 2017 1:41 pm 2 MB 83
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560สิงหาคม 15, 2017 4:53 pm 8 MB 7
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนสิงหาคม 9, 2017 5:22 pm 3 MB 63
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวสิงหาคม 8, 2017 6:52 pm 366 KB 36
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560สิงหาคม 4, 2017 5:06 pm 759 KB 31
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนกรกฎาคม 26, 2017 2:06 pm 2 MB 92
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560กรกฎาคม 17, 2017 8:58 am 2 MB 17
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560มิถุนายน 16, 2017 2:16 pm 2 MB 53
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560พฤษภาคม 19, 2017 2:47 pm 316 KB 119
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560พฤษภาคม 17, 2017 1:17 pm 53 KB 101
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560พฤษภาคม 15, 2017 4:54 pm 2 MB 65
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 634
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560 (ฉบับที่2)พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 426
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลังพฤษภาคม 8, 2017 3:09 pm 2 MB 209
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2560เมษายน 27, 2017 9:39 am 390 KB 126
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2560เมษายน 25, 2017 11:33 am 776 KB 89
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการเมษายน 12, 2017 2:18 pm 96 KB 184
pdf เผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560เมษายน 11, 2017 1:41 pm 2 MB 83
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560สิงหาคม 15, 2017 4:53 pm 8 MB 7
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนสิงหาคม 9, 2017 5:22 pm 3 MB 63
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวสิงหาคม 8, 2017 6:52 pm 366 KB 36
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560สิงหาคม 4, 2017 5:06 pm 759 KB 31
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนกรกฎาคม 26, 2017 2:06 pm 2 MB 92
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560กรกฎาคม 17, 2017 8:58 am 2 MB 17
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560มิถุนายน 16, 2017 2:16 pm 2 MB 53
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560พฤษภาคม 19, 2017 2:47 pm 316 KB 119
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560พฤษภาคม 17, 2017 1:17 pm 53 KB 101
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560พฤษภาคม 15, 2017 4:54 pm 2 MB 65
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 634
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560 (ฉบับที่2)พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 426
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลังพฤษภาคม 8, 2017 3:09 pm 2 MB 209
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2560เมษายน 27, 2017 9:39 am 390 KB 126
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2560เมษายน 25, 2017 11:33 am 776 KB 89
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการเมษายน 12, 2017 2:18 pm 96 KB 184
pdf เผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560เมษายน 11, 2017 1:41 pm 2 MB 83วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ 

กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ


 • วันวิทยาศาสตร์ไทย
  IMG_4931 IMG_4922 IMG_4909 IMG_4902 IMG_4894 IMG_4882 IMG_4859 IMG_4856 IMG_4831 IMG_4821

  วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ไทย ผอ.อาคม จันทร์นาม เป็นประธานเปิดงาน และคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน…. อ่านต่อที่นี่

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
  IMG_4809 IMG_4794 IMG_4769 IMG_4766 IMG_4763 IMG_4762 IMG_4758 IMG_4748 IMG_4743 IMG_4741 IMG_4733

  วันที่ 17 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัย…. อ่านต่อที่นี่

 • พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
  IMG_4370 IMG_4386 IMG_4413 IMG_4443 IMG_4336 IMG_4459 IMG_4621

  นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ…. อ่านต่อที่นี่

 • ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับชาติ “ห้องไมโครคอนโทรลเลอร์”
  0055 0050 0045 0039 0003 0001

  วันที่ 10 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นำโดย ผอ.อาคม จันทร์นาม คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้… อ่านต่อที่นี่

 • ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับชาติ แผนกวิชาดนตรี
  IMG_4078 IMG_4088 IMG_4095 IMG_4115 IMG_4152 IMG_4201

  วันที่ 9 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นำโดย ผอ.อาคม จันทร์นาม คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้…. อ่านต่อที่นี่

 • คณะกรรมการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจความพร้อมเพื่อเปิดศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  0007 0005 0003 18336 0002

  วันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจความพร้อมเพื่อเปิดศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร… อ่านต่อที่นี่

 • เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
  39229 39227 39226 32055 32054

  วันที่ 2 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร.. อ่านต่อที่นี่

 • โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  0059 0036 IMG_4065 IMG_4055 IMG_4054 IMG_4053 IMG_4048 IMG_4030

  ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การจัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560 อ่านต่อที่นี่

 • พิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
  IMG_3988 IMG_3981 IMG_3957 IMG_3944 IMG_3939 IMG_3937 IMG_3901 IMG_3887 IMG_3882 IMG_3873

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ นักการภารโรง และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560   ณ หอประชุมชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • โครงการยกระดับพัฒนาเครื่อข่ายความร่วมมือวิชาการ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
  IMG_3835 416005 416001 415996 379492

  วันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการยกระดับพัฒนาเครื่อข่ายความร่วมมือวิชาการ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เทคนิคการพ่นและซ่อมสีรถยนต์ โดย บ.นิปปอนเพนต์ ประเทศไทย จำกัด  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ อ่านต่อที่นี่ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา)Comments are closed.