ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ

 • พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  221 views

  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัย ฯ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย ฯ Continue reading

 • พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center Thailand ๔.๐ )

  141 views

  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัย ฯ นำโดยนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center Thailand ๔.๐ )  ตามนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนำพา ประชาชนไปสู่โมเดล ประเทศไทย ๔.๐ Continue reading

 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)

  28 views

  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วิทยาลัย ฯ โดยนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 Continue reading

 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

  48 views

  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562  ทางวิทยาลัย ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว Continue reading

 • เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

  47 views

  ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 วิทยาลัย ฯ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว นายสุขสันต์ วงชมภู รองผู้อำนวยการ ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน Continue reading

 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  104 views

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัย ฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานในพิธี โดยนายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน Continue reading

 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. (ภาคสมทบ) รุ่น 8 ประจำปีการศึกษา 2562

  91 views

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยฯ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา Continue reading

 • วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

  175 views

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยฯ นำโดย นายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการ เป็นวันประสูติ ตรัสรูและปรินิพพาน ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของ วันสำคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศสนา Continue reading

 • ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ ปวช.๑ และปวส.๑

  70 views

  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัย ฯ จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ ปวช.๑ และปวส.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับการชี้แจงในระบบการเรียนสายอาชีพ การปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาแห่งใหม่ Continue reading

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  17 views

  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัย ฯ นำโดยว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการ ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธี บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ Continue readingปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา)


ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ

NameSizeHits
NameSizeHits
13/06/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 365.5 KiB359
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว116.5 KiB25


Comments are closed.