ข่าวประชาสัมพันธ์

140759 aJ6zyysc nm 2016-03-15_15-34-06    400x300


ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งวิทยาลัยฯ
 • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา


วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ 

กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ


 • วันภาษาไทยแห่งชาติ 2559
  IMG_0872 IMG_0870 IMG_0869 IMG_0866 IMG_0864 IMG_0862 IMG_0859 IMG_0858 IMG_0856 IMG_0849 IMG_0847 IMG_0845 IMG_0842 IMG_0840 IMG_0838 IMG_0836

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ในงานมีกิจกรรมให้นักเรียน-นักศึกษา มากมาย ทั้งเกมส์วัด IQ เป็นต้น ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  IMG_0820 IMG_0803 IMG_0796 IMG_0789 IMG_0787 IMG_0766 IMG_0762 IMG_0757 IMG_0754 IMG_0746 IMG_0737

  เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2559  วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นำโดยผู้อำนวยการ นายอาคม จันทร์นาม ครู-บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน-นักศึกษา ได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  IMG_0728  IMG_0725  IMG_0724  IMG_0713  IMG_0708  IMG_0705  IMG_0699  IMG_0696  IMG_0695  IMG_0693  IMG_0682  IMG_0678

  เมื่อวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีซ่อมพ่นสีรถยนต์ ระหว่าง วิทยาลัยฯ กับ (BP&T) T-TEP บริษัท ไทยฮวด จำกัด & บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด อ่านต่อที่นี่

 • ทำบุญวิทยาลัยฯ/ฉลองอาคาร sme ใหม่/แห่ถวายเทียนพรรษา /ปล่อยปลาในสระน้ำวิทยาลัยฯ
  31563 31562 IMG_0662 IMG_0654 IMG_0644 IMG_0639 IMG_0633 IMG_0628 IMG_0613 IMG_0593 IMG_0581 IMG_0578 IMG_0575 IMG_0570 IMG_0560 IMG_0553 IMG_0541 IMG_0539 IMG_0516 IMG_0499 IMG_0489 IMG_0485 IMG_0479 IMG_0463 IMG_0455 31564

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ทำบุญวิทยาลัยฯ/ฉลองอาคาร sme ใหม่/แห่ถวายเทียนพรรษา /ปล่อยปลาในสระน้ำวิทยาลัยฯ ฯลฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุนทร ทองใส บอร์ด สอศ. ร่วมพิธีด้วย อ่านต่อที่นี่

 • พิธีไหว้ครูช่าง ปีการศึกษา 2559
  IMG_0373 IMG_0368 IMG_0367 IMG_0362 IMG_0361 IMG_0359 IMG_0357 IMG_0356 IMG_0353 IMG_0352 IMG_0351 IMG_0348 IMG_0345 IMG_0334 IMG_0323 IMG_0316 IMG_0296 IMG_0293 IMG_0291 IMG_0286 IMG_0284 IMG_0282 IMG_0279 IMG_0276 IMG_0269 IMG_0268 IMG_0262 IMG_0238 IMG_0235 IMG_0231 IMG_0229 IMG_0228 IMG_0227 IMG_0224 IMG_0222 IMG_0219 IMG_0207 IMG_0204 IMG_0202 IMG_0197 IMG_0190 IMG_0182 IMG_0176 IMG_0173 IMG_0169 IMG_0163 IMG_0154 IMG_0152

  วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดพิธีวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • ปฐมนิเทศ/เข้าค่ายคุณธรรมฯ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปวส. ชุดสอง 326 คน ณ วัดโบสถ์ ภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา
  IMG_9992 IMG_9981 IMG_9958 IMG_9927 IMG_9897 IMG_9861 IMG_9793 IMG_9784 IMG_9744 IMG_9740 IMG_9736 IMG_9731 IMG_9726 IMG_9725 IMG_9724 IMG_9715 IMG_9711 IMG_9710 IMG_9707 IMG_9705 IMG_9703 IMG_9702

  เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดปฐมนิเทศ/เข้าค่ายคุณธรรมฯ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับปวส. ชุดสอง 326 คน ณ วัดโบสถ์ ภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • โครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ
  IMG_9691 IMG_9669 IMG_9685 IMG_9681 IMG_9683 IMG_9673 IMG_9670 IMG_9667 IMG_9668

  วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • ปฐมนิเทศ/เข้าค่ายคุณธรรมฯ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปวช. ชุดแรก 350 คน ณ วัดโบสถ์ ภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา
  IMG_9652 IMG_9651 IMG_9647 IMG_9645 IMG_9635 IMG_9626 IMG_9622 IMG_9614 IMG_9610 IMG_9603 IMG_9600 IMG_9590 IMG_9591 IMG_9597 IMG_9585 IMG_9580 IMG_9577 IMG_9579

  เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดปฐมนิเทศ/เข้าค่ายคุณธรรมฯ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ชุดแรก 350 คน ณ วัดโบสถ์ ภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • ประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
  IMG_9572   IMG_9571   IMG_9564   IMG_9561   IMG_9558   IMG_9557   IMG_9555   IMG_9552   IMG_9542   IMG_9536   IMG_9535   IMG_9532   IMG_9511   IMG_9501   IMG_9492   IMG_9488   IMG_9486   IMG_9483   IMG_9481   12329 12325 IMG_9450 11929 12326 11935  IMG_9447 IMG_9439 IMG_9419 IMG_9416 IMG_9408 IMG_9406 IMG_9390 IMG_9411

  เมืื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้รับการประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี 3 ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,ห้องปฏิบัตการด้านไมโครคอนโทรลเลอร์,และห้องปฏิบัติการด้านเชื่อมโลหะ อ่านต่อที่นี่

 • กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
  IMG_9337 IMG_9336 IMG_9334 IMG_9321 IMG_9316 IMG_9315 IMG_9314 IMG_9313 IMG_9298 IMG_9294 IMG_9293 IMG_9292 IMG_9287 IMG_9286 IMG_9283 IMG_9282 IMG_9279 IMG_9277 IMG_9273 IMG_9268 IMG_9263 IMG_9261 IMG_9260 IMG_9257

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นำโดยผู้อำนวยการ นายอาคม จันทร์นาม จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดป่าหลวงพ่อพระมหาธนิต ปญฺญาปสุโต ปธ.๙ ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา)


<

ข่าวการศึกษา

 

Comments are closed.