ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านผู้เรียนและผู้ปกครอง 1 ชุด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ1)/หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน ค่าใช้จ่าย 1330 บาท

ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งวิทยาลัยฯ
 • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)มกราคม 19, 2018 6:25 pm 1 MB 2
pdf ประกาศวทิยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)มกราคม 17, 2018 2:06 pm 8 MB 13
pdf ผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560มกราคม 15, 2018 3:58 pm 3 MB 21
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561มกราคม 11, 2018 3:27 pm 1 MB 282
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)มกราคม 19, 2018 6:25 pm 1 MB 2
pdf ประกาศวทิยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)มกราคม 17, 2018 2:06 pm 8 MB 13
pdf ผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560มกราคม 15, 2018 3:58 pm 3 MB 21
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561มกราคม 11, 2018 3:27 pm 1 MB 282
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)มกราคม 19, 2018 6:25 pm 1 MB 2
pdf ประกาศวทิยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)มกราคม 17, 2018 2:06 pm 8 MB 13
pdf ผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560มกราคม 15, 2018 3:58 pm 3 MB 21
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561มกราคม 11, 2018 3:27 pm 1 MB 282

 วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯคลังภาพกิจกรรม


กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ

 • โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561

  42 views

  IMG_8545 IMG_8567 IMG_8575 IMG_8581 IMG_8583 IMG_8595 IMG_8598 IMG_8623 IMG_8629 IMG_8727 IMG_8746 IMG_8749

  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 วิทยาลัย ฯ ได้จัดพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี นายกฤษณธร เลิศสำโรง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี โดยมี ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ กล่าวรายงาน อ่านต่อที่นี่

 • ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2561

  65 views

  IMG_8445 IMG_8446 IMG_8452 IMG_8454 IMG_8466 IMG_8475 IMG_8478 IMG_8493 IMG_8494 IMG_8496 IMG_8497 IMG_8499 IMG_8531

  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 วิทยาลัย ฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยมี ว่าที่พันตรี ดร. วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน อ่านต่อที่นี่

 • ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ว่าที่พันตรี ดร. วานิช สมชาติ

  55 views

  IMG_8014 IMG_8026 IMG_8030 IMG_8039 IMG_8044 IMG_8074 IMG_8156 IMG_8202 IMG_8212

  วันที่ 4 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยฯ นำโดยคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ว่าที่พันตรี ดร. วานิช สมชาติ อ่านต่อที่นี่

 • โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำส่วนราชการ และฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 11 หลักสูตร

  112 views

  photo- (212) photo- (209) photo- (193) photo- (185) photo- (173) photo- (128) photo- (106) photo- (94) photo- (80) photo- (65) photo- (63) photo- (59) photo- (44) photo- (41) photo- (16) photo- (6) photo- (2)

  ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัย ฯ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ อ่านต่อที่นี่

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560”

  36 views

  IMG_6917 IMG_6936 IMG_6948 IMG_6951 IMG_6952 IMG_6954 IMG_6957 IMG_6964 IMG_6993 IMG_7029

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัย ฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียนของ อ่านต่อที่นี่

 • การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

  73 views

  IMG_6794 IMG_6821 IMG_6832 IMG_6835 IMG_6884 IMG_6900 IMG_6908 IMG_6910

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ “การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิก อ่านต่อที่นี่

 • สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง

  98 views

  IMG_6679 IMG_6738 IMG_6743 IMG_6744 IMG_6751 IMG_6768 IMG_6775 S__19742741

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัย ฯ โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง” ทั้งนี้ อ่านต่อที่นี่

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น

  252 views

  IMG_6387 IMG_6388 IMG_6398 IMG_6411 IMG_6423 IMG_6431 IMG_6436 IMG_6438 IMG_6440 IMG_6444 IMG_6446

  วันที่ 16   ตุลาคม   2560   วิทยาลัยฯ   ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียน…. อ่านต่อที่นี่

 • 100 ปี ธงไตรรงค์

  54 views

  IMG_6333 IMG_6330 IMG_6325 IMG_6323 IMG_6319 IMG_6318 IMG_6310

  วันที่ 28 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึก….. อ่านต่อที่นี่

 • มุทิตาจิต 2560

  71 views

  IMG_6137 IMG_6134 IMG_6131 IMG_6120 IMG_6022 IMG_6020 IMG_6018 IMG_6010 IMG_6009 IMG_5987 IMG_5984 IMG_5968

  วันที่ 27 กันยายน 2560 วิทยาลัยฯ  นำโดยคณะผู้บิหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดงานมุทิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน  ประกอบไปด้วย….. อ่านต่อที่นี่ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา)FileDate addedFile sizeDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)มกราคม 19, 2018 6:25 pm 1 MB 2
pdf ประกาศวทิยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)มกราคม 17, 2018 2:06 pm 8 MB 13
pdf ผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560มกราคม 15, 2018 3:58 pm 3 MB 21
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561มกราคม 11, 2018 3:27 pm 1 MB 282

Comments are closed.