ข่าวประชาสัมพันธ์

2016-03-15_15-34-06 uu1     qw     400x300


 

 ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งวิทยาลัยฯ
 • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
NameSizeHits
***[210459]***ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 151.8 KiB57
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง และดนตรี 1.9 MiB64
***ข่าวใหม่[080459]***ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Terns of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙106.4 KiB82
แบบฟอร์มใบเสนอชื่อเป็นกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา204.1 KiB86
ขอเชิญ ประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์697.2 KiB126
ขอเชิญ ประกวดราคาจ้างอาคารโรงฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์688.4 KiB127
***[040459]*** -ข่าวใหม่-ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙270.8 KiB128
[080459] ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙136.8 KiB134
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่องการวัดและประเมินผลการประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปวส.ภาคสมทบ รุ่นที่ ๔)0.0 B136
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่องการวัดและประเมินผลการประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปวส.ภาคสมทบ รุ่นที่ ๔)38.8 KiB141
 
NameSizeHits
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙79.6 KiB80
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุซุปเปอร์คอมมอนเรล พร้อมสื่อการเรียนการสอนและจัดอบรมความรู้เรื่อง "เครื่องยนต์ดีเซลอีซูซุ ซุปเปอร์คอมมอนเรล"643.0 KiB142
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ให้ข้าราชการและบุคลากรไปราการ1.2 MiB153
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติธุรการภาคนอกเวลาราชการ483.1 KiB166
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 686.5 KiB192
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ที่ ๓๗๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 899.2 KiB210
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) 416.4 KiB244


วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ 

กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ


 • อบรมเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพตามสภาพจริงด้วยระบบ Online
  IMG_8929 IMG_8928 IMG_8927 IMG_8926 IMG_8925 IMG_8923 IMG_8922 IMG_8921 IMG_8920 IMG_8919 IMG_8916 IMG_8915 IMG_8912 IMG_8908 IMG_8907 IMG_8906 IMG_8905 IMG_8901 IMG_8899 IMG_8898 IMG_8897 IMG_8895

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดอบรมเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพตามสภาพจริงด้วยระบบ Online ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

 • ศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙
  19932 19929 19928 19927 19916 19912 19922 19919

  วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙   ศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้รับการตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเครื่องดื่มจาก พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน  รอง ผบ.ตร.  และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการตั้งจุดให้บริการ ณ ถนนเลี่ยงเมือง จ.นครราชสีมา(ถนนมิตรภาพ กทม.- หนองคาย)

 • การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ และ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย
  IMG_8552 IMG_8537 IMG_8551 IMG_8543 IMG_8542 IMG_8540 IMG_8530 IMG_8528 IMG_8523 IMG_8512 IMG_8495 IMG_8488 IMG_8486 IMG_8485 IMG_8461 IMG_8456 IMG_8455 IMG_8452 IMG_8446 IMG_8444 IMG_8423 IMG_8421 IMG_8389 IMG_8367 IMG_8365 IMG_8340

  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ และ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
  IMG_3862 IMG_3861 IMG_3849 IMG_3839 IMG_3834 IMG_3832 IMG_3829 IMG_8307 IMG_8303 IMG_8299 IMG_8298 IMG_8295 IMG_8289 IMG_8284 IMG_8280 IMG_8270 IMG_8264 IMG_8260 IMG_8253 IMG_8248 IMG_8241 IMG_8234 IMG_8226 IMG_8214 IMG_8207 IMG_8204 IMG_8201 IMG_8195 14200 14199 14198 14115 14112

  เมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสถานประกอบการที่ร่วมจัดทวิภาคี จำนวน 22 แห่ง และสถานศึกษาสังกัด สพม./เทศบาล ที่ร่วมจัดทวิศึกษา จำนวน 5 แห่ง ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • “มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” ระดับชาติ ประจำปี 2559
  S__10895416 IMG_8063 128565 128564 128563 128430 128428 98777 98776 IMG_8095 98774 98772 98771 98716 12855 12582 12435 12400 12348 12289

  วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  ร่วมมหกรรมหุ่นต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ในการนี้ท่านผู้อำนวยการฯ นายอาคม จันทร์นาม เป็นประธานฯและท่านรองผู้อำนวยการฯ นายเชิดศักดิ์ พินิจไชย เป็นเลขาฯ ฝ่ายรับรายงานตัว จัดทำเกียรติบัตรและบัตรประจำตัว

 • Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เทศบาลตำบลมะค่า
  IMG_7754 IMG_7752 IMG_7751 IMG_7746 IMG_7742 IMG_7719 IMG_7739 IMG_7737 IMG_7733 IMG_7728 IMG_7723 IMG_7714 IMG_7712 IMG_7705 IMG_7698 IMG_7693 IMG_7692 IMG_7689 IMG_7688 IMG_7681 IMG_7679 IMG_7678 IMG_7677 IMG_7671 IMG_7670 IMG_7669 IMG_7668 IMG_7666 IMG_7658

  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นายอาคม จันทร์นาม คณะ-บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน-นักศึกษา ร่วมกับเทศบาลตำบลมะค่า เปิดโครงการขยายโอกาศการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เทศบาลตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จัหวัดนครราชสีมา

 • พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
  IMG_7130  IMG_7131  IMG_7132  IMG_7133  IMG_7140  IMG_7134  IMG_7208 IMG_7206 IMG_7211 IMG_7185 IMG_7200 IMG_7177 IMG_7166  IMG_7170  IMG_7189  IMG_7195  IMG_7198  IMG_7216  IMG_7219  IMG_7224  IMG_7225_1  IMG_7244_1 IMG_7246 IMG_7230  IMG_7255_1 IMG_7232  IMG_7236  IMG_7238  IMG_7239  P_20160310_103424 IMG_7259 IMG_7265 IMG_7268 IMG_7281 IMG_7290 IMG_7342 IMG_7345 IMG_7332_1

  วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) โดยมี นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี อ่านต่อที่นี่

 • ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
  IMG_7074 IMG_7079 IMG_7085 IMG_7088 IMG_7092 IMG_7093 IMG_7104 IMG_7110 IMG_7116 IMG_7118 IMG_7125

  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นำโดยท่านผู้อำนวยการ อาคม จันทร์นาม เป็นประธานฯ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

 • การปฐมนิเทศนักรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปวช.และ ปวส. ระบบปกติและระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
  IMG_7028 IMG_7030 IMG_7031 IMG_7032 IMG_7035 IMG_7036 IMG_7037 IMG_7041 IMG_7042 IMG_7045 IMG_7048 IMG_7050 IMG_7053 IMG_7054 IMG_7055 IMG_7058 IMG_7064 IMG_7066 IMG_7068

  เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการปฐมนิเทศ นักรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปวช.และ ปวส. ระบบปกติและระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

 • โครงการสนับสนุนการฝึกงานและให้อาชีพนักเรียน นักศึกษา ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
  IMG_7021 IMG_7020 IMG_7018 IMG_7015 IMG_7014 IMG_7012 IMG_7011 IMG_7008 IMG_7006 IMG_7003 IMG_7001 IMG_7000 IMG_6999 IMG_6998 IMG_6996

  วันที่ ๒๕ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๙ บริษัทเกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด และ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ อาคม จันทร์นาม กล่าวเปิดโครงการสนับสนุนการฝึกงานและให้อาชีพนักเรียน นักศึกษา ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดนครราชสีมา ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2558


ข่าวการศึกษา

 

Comments are closed.