ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ

 • กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562

  134 views

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัย ฯ โดยนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา จัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา Continue reading

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  89 views

  วันที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่และประกวดเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานในพิธี โดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยภิบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน Continue reading

 • พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  252 views

  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัย ฯ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย ฯ Continue reading

 • พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center Thailand ๔.๐ )

  181 views

  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัย ฯ นำโดยนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center Thailand ๔.๐ )  ตามนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนำพา ประชาชนไปสู่โมเดล ประเทศไทย ๔.๐ Continue reading

 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)

  37 views

  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วิทยาลัย ฯ โดยนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 Continue reading

 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

  53 views

  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562  ทางวิทยาลัย ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว Continue reading

 • เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

  55 views

  ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 วิทยาลัย ฯ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว นายสุขสันต์ วงชมภู รองผู้อำนวยการ ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน Continue reading

 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  123 views

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัย ฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานในพิธี โดยนายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน Continue reading

 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. (ภาคสมทบ) รุ่น 8 ประจำปีการศึกษา 2562

  113 views

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยฯ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา Continue reading

 • วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

  182 views

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยฯ นำโดย นายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการ เป็นวันประสูติ ตรัสรูและปรินิพพาน ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของ วันสำคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศสนา Continue readingปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา)


ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ

NameSizeHits
NameSizeHits
12/07/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์432.9 KiB61
12/07/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 331.7 KiB70
04/07/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ559.4 KiB487
27/06/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทหรือโรงพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 630.8 KiB9
26/06/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีการศึกษา 2562225.4 KiB99
เอกสารแนบท้ายประกาศ **21/06/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ **100.7 KiB78
21/06/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ141.4 KiB132
13/06/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 365.5 KiB428
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว116.5 KiB52


Comments are closed.