ข่าวประชาสัมพันธ์

mom59   140759   nm    2016-03-15_15-34-06       400x300


ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งวิทยาลัยฯ
 • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

ดาว์นโหลดไฟล์

FileDate addedDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559กันยายน 9, 2016 9:01 am 137
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาและให้มีสถานะเป็น "ผู้เข้าเรียน" ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องจากพื้นความรู้ไม่ถึงสิงหาคม 10, 2016 5:29 pm 321
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน หลักสูตร ปวส. (ภาคสมทบ) รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 4/2559สิงหาคม 10, 2016 5:29 pm 622

ดาว์นโหลดไฟล์

FileDate addedDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559กันยายน 9, 2016 9:01 am 137
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาและให้มีสถานะเป็น "ผู้เข้าเรียน" ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องจากพื้นความรู้ไม่ถึงสิงหาคม 10, 2016 5:29 pm 321
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน หลักสูตร ปวส. (ภาคสมทบ) รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 4/2559สิงหาคม 10, 2016 5:29 pm 622

ดาว์นโหลดไฟล์

FileDate addedDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559กันยายน 9, 2016 9:01 am 137
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาและให้มีสถานะเป็น "ผู้เข้าเรียน" ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องจากพื้นความรู้ไม่ถึงสิงหาคม 10, 2016 5:29 pm 321
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน หลักสูตร ปวส. (ภาคสมทบ) รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 4/2559สิงหาคม 10, 2016 5:29 pm 622


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 12 สิงหา มหาราชินี 2559 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ 

กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ


 • พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2559
  IMG_9142 IMG_9139 IMG_9136 IMG_9133 IMG_9130 IMG_9128 IMG_9124 IMG_9123 IMG_9120 IMG_9114 IMG_9111 IMG_9103 IMG_9101 IMG_9099 IMG_9095 IMG_9093 IMG_9087 IMG_9086 IMG_9085 IMG_9081 IMG_9078 IMG_9076 IMG_9075 IMG_9070 IMG_9057 IMG_9051

  วันที่ 12 กันยายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559
  P_20160907_093109 P_20160907_092659_1 P_20160907_092550 P_20160907_092504_1 P_20160907_092150 P_20160907_092053 P_20160907_090820 P_20160907_090803 P_20160907_090714 P_20160907_090641 P_20160907_090609 P_20160907_090531 P_20160907_090426

  วันที่ 7 กันยายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างเทคนิคซ่อมตัวถังฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาดนตรีและเทคโนโลยี อ่านต่อที่นี่

 • เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2559
  P_20160907_081429 P_20160907_081359 P_20160907_081015 P_20160907_080843 P_20160907_080737 P_20160907_080618 P_20160907_080549

  วันที่ 7 กันยายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยให้ นักเรียน-นักศึกษา เป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
  IMG_9042 IMG_9039 IMG_9035 IMG_9033 IMG_9028 IMG_9023 IMG_9019 IMG_9005 IMG_9003 IMG_8999 IMG_8997 IMG_8991 IMG_8988 IMG_8954 IMG_8952 IMG_8948 IMG_8946 IMG_8938 IMG_8930 IMG_8933 IMG_8927 IMG_8916 IMG_8911

  วันที่ 31 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ให้กับผู้บริหาร ครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC
  Image_dde9a18 Image_d2f59b4 Image_113287a Image_04a181d Image_c1851cd

  วันที่ 21 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

 • โครงการเข้าค่าภาษาอังกฤษ (NPC English Camp)
  5 6 4 3 2 1

  วันที่ 20 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้โครงการเข้าค่าภาษาอังกฤษ (NPC English Camp) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

 • อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
  S_4776525021975 S_4776524722463 S_4776511157024 S_4776511025769 S_4776510883065 S_4776510740362 S_4776510592137 S_4776510508006 S_4776510249474 S_4776509899627

  วันที่ 18 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • การประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชาติ (ห้องไมโครคอนโทรลเลอร์)
  S_4773114368254   S_4773114020853   S_4773113670604   IMG_8876    IMG_8873    IMG_8871    IMG_8869    IMG_8865    IMG_8863    IMG_8861    IMG_8849    IMG_8839    IMG_8829    IMG_8828    IMG_8810    IMG_8807   IMG_8806   IMG_8805  IMG_8779 IMG_8778 IMG_8770 IMG_8766 IMG_8764 IMG_8762 IMG_8760 IMG_8755 IMG_8754 IMG_8753 IMG_8752 IMG_8748 IMG_8745 IMG_8743 IMG_8730

  วันที่ 17 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา รับการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชาติ (ห้องไมโครคอนโทรลเลอร์) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อำนวยการฯ นายอาคม จันทร์นาม คณะผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชาติ ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • สัปดาห์ห้องสมุด
  Image_d6d210f Image_c0e1edd Image_bfdb476 Image_aa58dc9 Image_6407e39 Image_160f3c4 Image_6ed50ae Image_8b7fd59 Image_4d5e4a1 Image_8ca47be Image_30ba9cf Image_60d8cd0 Image_03ed01f Image_0d7da0b

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ห้องสมุดมีชีวิต “Read for mom” ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 ห้องสมุด วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

   

 • กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
  IMG_8624 IMG_8608 IMG_8606 IMG_8604 IMG_8602 IMG_8596 IMG_8588 IMG_8586 IMG_8584 IMG_8582 IMG_8579 IMG_8577 IMG_8576 IMG_8574 IMG_8572 IMG_8567 IMG_8564 IMG_8557 IMG_8550 IMG_8535 IMG_8530 IMG_8524 IMG_8513 IMG_8507 IMG_8505 IMG_8504 IMG_8499 IMG_8498

  วันที่ 11 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ โดยมีผู้อำนวยการฯ นายอาคม จันทร์นาม เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน-นักศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่ ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา)


<

ข่าวการศึกษา

 

Comments are closed.