ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ

 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด ตอบปัญหาวิชาการ และประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับพระคุณแม่

  121 views

  วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัย ฯ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด ตอบปัญหาวิชาการ และประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับพระคุณแม่ นายเกียรติศักดิ์ ชัยภิบาล รองผู้อำนวยการ ฯ ประธานในพิธี โดยนายนพดล ลือนาม เป็นผู้กล่าวรายงานในกิจกรรมดังกล่าว ในกิจกรรมมีการแสดง Science Show… Continue reading

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เทคนิคซ่อมพ่นสีรถยนต์

  26 views

  ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2562 วิทยาลัย ฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เทคนิคซ่อมพ่นสีรถยนต์ ระหว่าง วิทยาลัย ฯ และ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด Continue reading

 • โครงการ ฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562

  38 views

  ระหว่างวันที่ 7 – 9  สิงหาคม 2562 วิทยาลัย ฯ ได้จัดโครงการ ฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Continue reading

 • พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  141 views

  วันที่ 9 สิงหาคม 2562 วิทยาลัย ฯ ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยภิบาล รองผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานในพิธี Continue reading

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการใหม่

  14 views

  วันที่ 7 สิงหาคม 2562 วิทยาลัย ฯ ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ Continue reading

 • พิธีประดับแถบ 2 สี ลูกเสือวิสามัญ

  6 views

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัย ฯ ได้จัดพิธีประดับแถบ 2 สี ลูกเสือวิสามัญ โดยนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ ได้ให้เกียรติกองลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2สี กองลูกเสือวิสามัญจะได้รับการฝึกอบรมตามกระบวนการขั้นตอน  Continue reading

 • พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

  22 views

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัย ฯ โดยคณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา Continue reading

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

  95 views

  วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์พระมหากษัตริย์ไทย ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศที่พระองค์ทรงเสียสละทั้งวรกายและทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้กับประชาชนทั่วไป โดยวิทยาลัย ฯ จึงได้ดำเนินการจัดพิธีถวายความจงรักภักดีต่อ Continue reading

 • โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

  213 views

  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัย ฯ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได้ จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โดยนายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ รองผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน Continue reading

 • กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562

  173 views

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัย ฯ โดยนายประยูร ป้องสีดา ผู้อำนวยการ ฯ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา จัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา Continue readingปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา)


ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ

NameSizeHits
NameSizeHits
20/08/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ570.7 KiB145
08/08/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผล ประจำปีการศึกษา 2562761.4 KiB75
31/07/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาการณ์ ประจำปีการศึกษา 2562320.7 KiB78
26/07/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาการณ์304.6 KiB69
19/07/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีการศึกษา 2562169.0 KiB136
12/07/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์432.9 KiB84
12/07/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 331.7 KiB117
04/07/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ559.4 KiB519
27/06/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทหรือโรงพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 630.8 KiB20
26/06/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีการศึกษา 2562225.4 KiB126
เอกสารแนบท้ายประกาศ **21/06/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ **100.7 KiB97
21/06/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ141.4 KiB161
13/06/62 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 365.5 KiB449
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว116.5 KiB70


Comments are closed.