เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประวัติวิทยาลัย ฯ
  คำสั่งวิทยาลัย ฯ
  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
 Administartor
  administrator
 บุคลากรวิทยาลัย ฯ
  ผู้บริหาร
  ข้าราชการครู
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างประจำ
  ครูจ้างสอนพิเศษ
  ลูกจ้างชั่วคราว
 เอกสารเผยแพร่
  อ.นพดล ลือนาม
  อ.เนาวรัตน์ สุวรรณวงษ์
  อ.สุชิน ชินสีห์
  อ.สุชาวดี อัครมนตรี
  อ.สุทัศน์ สังข์สนิท
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ระบบบริหารจัดการ
 หน่วยงานภายใน
 หลักสูตรภาคสมทบ
 สถิติ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
32500 คน.


Calendar
 

Facebook Fanpage
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
(4 ตุลาคม 2558 ) - ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั [อ่านต่อ...] 
(1 ตุลาคม 2558 ) - ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้ [อ่านต่อ...] 
(28 กันยายน 2558 ) - ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ปีการศึกษา 2558 
(23 กันยายน 2558 ) - ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้ [อ่านต่อ...] 
 คำสั่งวิทยาลัย ฯ
[ ยังไม่มีข้อมูล ]
 ข่าวสำหรับนักเรียน/นักศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ปีกา... [อ่านต่อ...]
 ภาพกิจกรรม

งานมุฑิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ อ.ผุสดี จรู... [อ่านต่อ...]
 เอกสารดาว์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ป... [อ่านต่อ...]
 เอกสารเผยแพร่

อ.สุชาวดี อัครมนตรี

อ.สุชิน ชินสีห์

อ.เนาวรัตน์ สุวรรณวงษ์

อ.นพดล ลือนาม
News Education Update
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ที่อยู่ 247 หมู่ที่ 3 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-923301 แฟกซ์ 044-923302 e-mail : nmptckorat@gmail.com
 Copyrigth © computer#20 2007